Data driven inzichten met behulp van process mining

Op: 22 mrt 2021

Business TransformationEnterprise Applications

Onlangs gaven we aan dat het voor veel organisaties moeilijk is om volledig te digitaliseren en te veranderen naar een data driven organisatie. Waar de meeste mensen inmiddels wel een beeld hebben bij big data of data science binnen de IT-wereld, is process science een onbekender begrip.  Waar data science zich met name richt op het halen van waarde uit data middels technieken als data mining, machine learning of predictive analytics, richt process science zich op het in kaart brengen en optimaliseren van (lopende) bedrijfsprocessen. Een van de technieken die hier uitermate voor geschikt is, is process mining.

Wat is process mining?

Vandaag de dag worden veel bedrijfsprocessen georkestreerd middels één van de vele IT-tools die gebruikt worden binnen organisaties. Deze IT-tools slaan de data van het door hen georkestreerde proces op in een event-log. Plat gezegd representeert dit welke activiteit op welk moment en door wie of wat is uitgevoerd. Een dergelijk event-log dient als het startpunt voor process mining waarin, afhankelijk van het beoogde resultaat, er drie verschillende fases zijn: process discovery, conformance checking en performance mining.

Process discovery

Met process discovery wordt er op basis van de event data een grafisch end-to-end procesmodel gegenereerd. Dit biedt transparantie en geeft inzicht in hoe dat bedrijfsproces er daadwerkelijk uitziet. Denk hierbij aan welke activiteiten er plaatsvinden, in welke volgorde, hoe lang deze duren, en wie ze heeft uitgevoerd.

Conformance checking

Met conformance checking wordt het gevonden procesmodel geanalyseerd en vergeleken met een ander procesmodel van hetzelfde proces. Dit kan bijvoorbeeld het procesmodel zijn zoals de architect het ooit bedacht heeft, maar ook het procesmodel van een andere dag zijn. Door te kijken waar de verschillen zitten tussen beide procesmodellen of waarom de performance van de ene beter is dan de andere, kan er gestuurd worden op data driven inzichten.

Performance mining

Door de verkregen inzichten is het mogelijk om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Zo kunnen activiteiten die lang duren wellicht verkort worden, eentonige activiteiten die vaak herhaald worden wellicht geautomatiseerd worden of zijn er misschien wel activiteiten gevonden die überhaupt niet bijdragen aan een succesvolle afloop van het proces.

Data driven inzichten op bestaande processen

Process mining omvat een aantal tools en technieken die data driven inzichten genereert over bestaande bedrijfsprocessen. Het geeft gericht aan waar de winst te halen is en hoe deze processen te verbeteren zijn waardoor organisaties hier direct op kunnen sturen. Binnenkort komen er blogs online waarin de verschillende fases van process mining onder de loep worden genomen. Houdt daarom goed de Experis blog pagina in de gaten.