Veranderen naar een data driven organisatie is moeilijk

Op: 17 mrt 2021

Business Transformation

Veranderen naar een data driven organisatie gaat voor een groot deel van de Nederlandse organisaties nog bijzonder moeizaam. Volgens het CBS gaf in 2020 tweederde van de organisaties aan nog niet volledig de vruchten van digitalisering te plukken. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan het IT-gedreven verbeteren van klantinteractie, wendbare bedrijfsprocessen, nieuwe businessmodellen en beter voorspellen van onder andere marktontwikkelingen of machineonderhoud.

Waarom is veranderen zo moeilijk?

De uitdaging om te komen tot een data driven organisatie hangt samen met de dynamiek binnen de 4V’s van big data:

  • Volume: De hoeveelheid data is enorm toegenomen. Denk eens aan klantgegevens die uit diverse social media afkomstig is. Of denk aan data gegenereerd door de inmiddels vele IoT (Internet of Things) sensoren, bijvoorbeeld in auto’s, motoren, tot en met ruitenwissers aan toe.
  • Velocity: De snelheid waarmee data gegenereerd wordt, neemt alsmaar toe. ING’s economisch bureau verwacht in 2030 dat de wereldwijde digitale datastromen meer dan 20 keer zo groot zal zijn als in 2018.
  • Variety: De diversiteit van databronnen is inmiddels enorm toegenomen. Veel legacy- en ERP-systemen zijn vervangen door of bestaan naast cloud-oplossingen en interacteren met elkaar.
  • Veracity: Nieuwe technologieën, zoals machine learning, edge-computing, robotic process automation en artificial intelligence, leveren nieuwe mogelijkheden om met data om tot nieuwe inzichten te komen.

Deze ontwikkelingen op het vlak van big data zijn met een monolithische manier van organiseren en met een centrale infrastructuur niet meer bij te benen. Ook vragen deze ontwikkelingen een andere manier van denken, aanpak en snelheid van werken. Oftewel, dit vraagt om andere competenties en vaardigheden van IT-specialisten.

Robuust waar het moet, wendbaar waar het kan

De integratie-architectuur is een belangrijke voorwaarde voor de verandering, zodanig dat deze geen beperking vormt in de continue dynamiek binnen de 4V’s van big data. Data moet snel, veilig en eenvoudig uit diverse bronnen kunnen worden ontsloten. Alleen dan is de organisatie in staat klantinteractie te verhogen, marktontwikkelingen beter te voorspellen, bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en snel nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Daarbij wordt de integratie-architectuur bedacht, gebouwd en onderhouden door wendbare T-Shaped IT’ers die de complexiteit van het diverse IT-landschap doorgronden en over voldoende technische en communicatieve skills beschikken om de noodzakelijk bruggen te slaan.

Met een heldere visie op de nieuwe wijze van integreren van het data- en applicatielandschap en het met de juiste mensen, worden uitdagingen die samenhangen met de 4V’s van big data het hoofd geboden. Robuust waar het moet, wendbaar waar het kan.

Op weg naar een data driven organisatie

We helpen bedrijven veranderen naar een data driven organisatie, door onze inbreng van (tijdelijke) integratiekennis van complexe IT-landschappen en ervaring met de DevOps manier van werken. Daarnaast helpen we met diverse sourcing-programma’s de IT-organisaties van onze klanten te verjongen en vernieuwen met talent op het gebied van de data driven organisatie.