EXPERIS CIBER

Experis Ciber is een system-integrator die klanten IT-oplossingen biedt voor business vraagstukken. De organisatie beperkt zich niet tot applicatiebouw of productimplementatie, maar heeft juist kennis van IT-producten, -processen en de wijze waarop IT-landschappen ontsloten kunnen worden voor laagdrempelige applicatieontwikkeling.

De IT-visie van Experis Ciber is gebaseerd op het herkennen van business uitdagingen. Dit omvat het altijd snel kunnen reageren op de markt, maar tegelijk een solide (IT-)basis hebben die dit mogelijk maakt. Zo wordt ervoor gezorgd dat IT en de business hand-in-hand gaan. Oftewel, wendbaarheid waar het kan, robuustheid waar het moet.

De aanpak van Experis Ciber is gebaseerd op simplificeren, moderniseren en innoveren. De organisatie gelooft dat u moet simplificeren om te kunnen moderniseren, om vervolgens op een structurele en geborgen manier te kunnen innoveren.

Contactgegevens

Experis Ciber
Flightforum 840
5657 DV Eindhoven
+31 (0)40-2329090
[email protected]